Motala Kommun
 
 Förnamn  Efternamn  
 Maths  Andersson  
 Jan
 Fallsvik  
 Kjell  Fransson  
 Monica  Fransson  
 Jan  Green  
 Stefan  Hörnell  
 Staffan  Jonsson  
 Johan  Liljeberg Nopp  
 Anders  Lindgren  
 Inger  Lorentzson  
 Jonas  Nordén  
 Cari  Rylander  
 Mario  Savarin
 Kenneth  Söderman  
   
 Region Östergötland
 
 Förnamn  Efternamn  
 Kjell  Fransson  
 Björn  Jansson  
 Solveig  Jansson  
 Stefan  Hörnell  
 Gun  Jareblad  
 Margareta  Fallsvik  
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________