E-post:
 lib.motala@gmail.com  
 Ordförande:  Kjell Fransson
 070-3609547

Liberalerna är Sveriges liberala parti.  Vårt uppdrag 
är utifrån liberala idéer ta strid för 
varje 
människas frihet att forma sitt eget liv.  Vi utgår 
från varje människas potential och egna ansvar.  
Liberalerna står för humanism och realism.
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Vi förnyar Motala!
Under mandatperioden 2015-2018 arbetar Liberalerna i Motala bl.a. för:

• Få bättre ledare för att få en optimal kommunal verksamhet
• Restid 30 minuter till Linköping via ett nytt spår i Mjölby
• Värna om och utveckla lärlingsutbildningen som ger många ungdomar jobb
• Värna om resursskolan, säkerhetsventilen när elevens skolliv faller samman
• Landsbygdsskolorna ska värnas så länge en god kvalitet kan upprätthållas
• Fler solpaneler på kommunala fastigheter för att vinna erfarenhet
• Utveckla Varamobaden med bl a en femstjärnig camping och breddad strand
• En spännande byggnation med bostäder och butiker i kv Linden
• Tågstopp i Godegård minskar restid för skolbarn till Motala med 34 min.
• Kraftig ökning av underhåll av gator och cykelvägar i kommunen
• Kommunen ska arbeta aktivt för att minska delade turer inom t ex vården
• Satsa på de tätortsnära friluftsområdena för bättre folkhälsa
• Mer fokusering på den enskildes behov inom äldreomsorgen
• Fri parkering i Motala centrum om max 3 timmar med p-skiva
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Aldrig har det varit så enkelt som nu att gå med i Liberalerna! 
Swisha 50 kr till 123 148 12 41. I meddelande rutan skriver du ”m” följt av hela ditt personnummer och din mejladress. 
Eller gå in på:  www.liberalerna.se/bli-medlem
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
 
E-post:  lib.motala@gmail.com  
Facebook:  Liberalerna Motala  
Twitter:  @Lib_Motala  
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________