Kandidater Kommunvalet

Nr Kandidat Titel Ort Min politik
Kjell Fransson  gruppledare/Civilekonom  Ekön  Om mig 
Cari Rylander  socionom/ämneslärare/företagare  Centrum  Om mig 
Kenneth Söderman  VD  Råssnäs  Om mig 
Per Johansson  civilingenjör  Råssnäs  Om mig 
Sara Ankarberg  egen företagare  Brunnsvik  Om mig
Jan Hammarstrand  verksamhetschef  Brunnsvik  Om mig 
Jan Fallsvik  civilingenjör  Kristberg  Om mig 
Monica Fransson  senior  Centrum  Om mig
Jonas Norden  lantmäteri och samhällsbyggnad  Godegård   Om mig 
10  Johan Liljeberg Nopp  Inköpare  Godegård   Om mig 
11  Björn Dahlström  vårdbiträde  Dunteberget   Om mig
12  Inger Lorentzon  lärare  Ekebyborna  Om mig
13  Margareta Fallsvik  civilekonom  Kristberg   Om mig
14  Mario Savarin  platschef  Brunnsvik  Om mig
15  Annika Francén   lärare, fil.kand  Borensberg   Om mig
16  Maths Andersson  lantbrukare  Dynudden   Om mig
17  Lovisa Thorén  speciallärare  Brunnsvik   
18  Gunnar Flodin  konsult Gamla Stan   Om mig
19  Harry Noppa  f.d lärare  Dysätter   Om mig
20  Solveig Jansson  småföretagare fil.mag  Brunnsvik   Om mig
21  Lucas Ljunggren  ekonomagronom  Sjökumla   Om mig
22  Charlie Velano Johansson  verksamhetskonsult  Duvedal   Om mig
23  Barbro Lindström  pedagogassistent  Björkelund   Om mig
24  Stefan Hörnell  ekonom  Brinken   Om mig
25  Berit Andersson  kliniksamordnare  Dynudden   
26  Johnny Francén  lärare, fil.kand  Borensberg   Om mig
27  Gun Jareblad  f d landstingsråd  Sjögränderna, Borenshult    Om mig
28  Emil Scapaticci  studernade  Sättran   Om mig
29  Jan Green  yrkeslärare  Österstad   Om mig
30  Staffan Jonsson  fil.kand konstpedagog  Mossen    Om mig
31  Lars-Gunnar Fransson  egen företagare  Ervasteby   Om mig
32  Hans-Åke Johansson  Ingenjör  Duvedal   Om mig
33  Erik Jakobsson  Skogsbrukare  Centrum   Om mig
34  Mikael Norresjö  trafikledare  Sjökumla   Om mig
35  Kenny Vikström  servicehandläggare  Mossen   Om mig
36  Pia Nilsson  arkeolog  Klockrike   Om mig
37  Magnus Ekholm  vaktmästare  Korskrog   Om mig
38  Pontus Hultner  student  Borenshult   Om mig
39  Anders Lindgren  senior  Tjällmo   Om mig
40  Björn Jansson  civilingenjörn, företagare  Brunnsvik   Om mig